ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මාවත් නොදැනුණු….

මාවත් නොදැනුණු….

සමන් අතාවුදහෙට්ටි
2021-April

මා
පිණි බිඳක්
මහ කන්දක් මතට වැටුණ

මා
දිය පොදක්
මහ සයුරක් තුළට හැළුණු

මා
තරු කඩක්
අහසින් ගිලිහිලා වැටුණු

ඒ බව නොදැනුණු
කන්දත් ඔබම ය
සයුරත් ඔබම ය
අහසත් ඔබම ය

මාවත් නොදැනුණු ….