ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මාලිනියේ…

මාලිනියේ…

සුනිල් පෙරේරා - ලින්කන්ෂයර් - එංගලන්තය
2023-December

ආදර ගේය පැදි
මුදු තනුවෙන් සුසැදි
සුමියුරු හඬ නොබිඳි
ඔබ ගැයුමන් ලබැඳි

අයුක්තිය පිටු දැක
ගනු පිණිස රට රැක
ඇත ඔබේ ගැයුමක
මුවහත පිහි තුඩක

නිසසල එක් රැයෙක
නිදිගැනුනු නුවරෙක
පෙම බිඳි දුක් හදෙක
ඔබෙ ගීය ඔසුවෙක

සවන් මන බන්දා
හදෙහි හඬ රන්දා
ගයනු මැන නිබඳා
මාලිනිය නන්දා