ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මාරයා මාරම මාරයෙක් රැගෙන යයි

මාරයා මාරම මාරයෙක් රැගෙන යයි

රන්ජන ආරියරත්න
2024-January

නිමිත්ත: අති විසල් ගස් කදන් පටවාගත් ලොරියක් කොළඹ දෙසට ඇදෙයි.

සීතල අරුනෝදයකි දසතම ගලති මී දුමාර
වේග රථ පෙලකි මැද ලොරියකි සෝමාර
අත ගායි කොන්ද දැනෙයි මහන්සිය මාර
නමුදු බර හඩ නගයි මෙන් තරුණ කුමාර

කරට ගෙන අමාරුවෙන් ගස් රාජයෙක් මාර
වමර වමාරා පාරට කලුවට කැටිති දුමාර
ලොරි යෝධයා මොරටුවටය ප්‍රමාණය මාර
අහෝ කදන් ගොඩකි; අයිතියටය තනි මාර

අරය මැන්නොතින් නිසැකය අඩි හයාමාර
දික් අඩිවලට ගැන්නොත් ආදායමකිය මාර
ගසන්නැති ලොකු අත්සනක් කැපිය යුතුමය මේ මාර
ඉතින් අවනත නොවී පුලුවන්ද මාරයෙකුට වුව මාර

ඇසතු බෝ මුලකදි නැටුවලු එදවස දූවරුත් මාර
ගෙන’තට පොරෝ, පිහි, කියත් මුව තියා හමාර
පියා ඇස් ඉන්නැති අසමින් උහු බස් ‘යකෝ තද’ මාර
දෙන්නැති අවසාන මාර සෙවනත් ඒ පුතුන්ටත් මාර

මුවෙක්, දල ඇතෙක් වෙයි කොට කැබැල්ලක් මාර
මතු දින පන්සලක බුදු රුවකි; නිමැවුමකි මාර
සැදැහැතියන් වදීවි පුදමින් මල් දම්ද මාර
එනමුදු සුවිසල් මාර වනස්පතියක ජීවිතේ හමාර