ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මළ බෙරය

මළ බෙරය

සන්ධ්‍යා කුමුදිනී ලියනගේ - මතුගම
2024-April

පුරා හඳ පිපෙන දින පන්සලේ මුල් තැනට
පිංකමේ පෙරහැරේ වයන පද තාලයට
ගෙරිහමට දෑත් වැද නැඟු ගිගුම් රාවයට
පිබිදි ගම? මළ බෙරය වැයුවෙ ඔබ සුරතමද?

මෙලොව හැරයන ගමනෙ සෝ සුසුම් මැද හැඬුව
කළු කුමර දිෂ්ටියද දුරතකට පලවමින
උඩරටද ,පහත රට කොයි නැටුම් නැටවුවද
පුතුන් නුඹෙ බෙර හඬට නැටූ නැටුමක් නොමැත

හත්මුතු වු පරපුරක බූදලේ ගෙන සුරත
හෙට දකින්නට නැගූ සුරල් හා මඟුල් බෙර
කුලගොත් රෝගයෙන් පුතුන් හිත ආතුරව
බෙර පළුව පලාගෙන මතුවුයෙද කොඩිවිනය

ගම පුරා ඇවිද ගොස් හති වැටී පණ අදින
කදු සිරස මුවා කළ මළ හිරුගෙ රැස් දහර
පරපුරක ලේ කදුළු දහදියේ කෙඳ්රියෙන්
ශෝකබරිතව වයයි ජීවිතේ කස්තිරම