ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මහ මුහුද අභියස

මහ මුහුද අභියස

සෝමබන්ධු කොඩිකාර මෙල්බන් නුවර
2024-July

දිගු ගමන අවසන
හිදියි ගග සයුර අභියස
බියෙන් තැතිගෙන ඇත
ගිල ගන්නේය සයුර
තව මොහොතකින්.

නැතිවෙයි නදියට තමන්
තව එක් මොහොතකින්
එයයි කාරණ තැති ගැන්මට
කෙලෙසටවත් නොහැකිය
හරවන්නට ගමන් මග

‘බිය නොවන් ම’මිතුර
නැති නොවේ ඔබ, ඔබ හට
කුඩා ගග වෙනුවට
වන්නේය ඔබ මහ සයුර
තවත් එක මොහොතකින්’

මෙල්බන් නුවර
(ඛලීල් ජිබ්‍රාන් ගේ සිතිවිල්ලකි)