ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මහ ගෙදර

මහ ගෙදර

චන්ද්‍රා සේනාධීර - නවසිලන්තය
2021-December

මිදුල පුරා රටාවකට
මල් පිපිලා පාට පාට
පොල්අතු වහලෙ රතු උළු කැට
බිත්ති පුරා සමර පාට

ඉඳි කඩුල්ල ගිහින්
යකඩ ගේට්ටුව ඇවිදින්
සුදු නෝනා කැන්දන්
හිච්චි පුතා ගෙදර ඇවිදින්

හාන්සි පුටුවේ කාලය ගෙවමින්
වකුටු වෙලා තාත්තා නෑ දැන්
සුදු නෝනා හා එක් වෙමින්
හරි හරියට වත්ත පුරා ඇවිදිමින්
කාලය ගෙවන්නෙත් සතුටින්

සුදු නෝනාගේ අත් ගුණෙන්
වත්ත පහළ පිල්ලෑවේ
වැවෙනවා ඵළවලු සරැවෙන්
නෙලනවා අස්වැන්නත් යහමින්

මළහිරු බස්නා සැන්දෑවට
වීනාව ගෙන අතට
තාත්තා
වයමින් නාද රටා
අවදිකරයි කට හඩ හිනියට
තක්කිට තරිකිට තෙයි,……
මගෙත් දෙපා අත්
නැටවෙයි තාලෙට

සෑදු කූඩුවත් අරන්
ඇවිත් යන්න ඵන්න විගසින්
මගෙ දුවෙ රත්තරන්

15/11/21