ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මහින්දාගමනය හා සදහම් ශ්‍රී විභූතිය

මහින්දාගමනය හා සදහම් ශ්‍රී විභූතිය

වෛද්‍ය ඉන්ද්‍රාණි රත්නායක - පුංචි බොරැල්ල
2022-July

“තිස්ස.. තිස්ස” හඬට යොමා කණ, බැලුවිට හිස ඔසවා…..
රැස් විහිදෙන කහ සිවුරේ අසිරිය හොඳහැටි දුටුවා…..
දස්කම නැණ නුවණ රජුගෙ පැන විමසා මැන බැලුවා
අස්වනු ලෙස සිරි සම්බුදු දහම හෙළයෙ මුල පිරුවා
………………..
දහ අට කුළයක පිරිවර මහ බෝ හිමි සමග වැඩිය
සඟමිත් තෙරණිය තැබුවා මෙහෙණි සස්න රැඟෙන අඩිය
සිහළ බසින් දහම ලියා හෙළ අටුවා සිංහ කොඩිය
ලෙළදුනි සාහිත අඹරෙහි නව මගකට රැඟෙන එඩිය
………………
මළවුන් පිදු හෙළයන් හට එය බුදුදහමට ගාවා
කළ කළ දම් දෙසුම් නිසා පිරි මොහඳුර දුරුවූවා
කුළදරුවන් රජ දරුවන් සදහම් රසයෙන් නාවා
සෙලවිය සසරට තිබු බැමි සියල්ල බුදුබණ ගාවා
……………..
උස් අහසට මහ පන්සල්, දාගැබ්, පෙති පිළිම තනා
ගස් ගල් වැඳ සිටිය හෙළයො නව මගකට එකතු වුනා
පස් පවු, දස අකුසල් හැර යහගුණ හදවතට උනා
ලස්සන විය රට දහමින් අනුබුදු හිමි සමිඳු ගෙනා
…………
අදටත් නව වරක් පිදුනු මේ රට සම්බුදු සමිඳුට
විදහයි හෙළයන් අබිමන දන්සිල රැක සසර ඉමට
වැඳ අත් යුග තබා නළලෙ අනුබුදු මහ මිහිඳු නමට
සිඳළන්නෙමි බවේ අඳුර සමිදේ ඔබ පමණි පිහිට!