ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මහලු වයසේ

මහලු වයසේ

මහාචාර්ය උදය ප්‍රශාන්ත මැද්දේගම - පේරාදෙණිය
2022-June

මහලු වයසේ
වීණාව මුල්ලක
මකු‍ළු දැල් පොරොව ගෙන
හිත මිතුරු පොත් පත්
දූලි හා පුස් බැඳුණ
රස විඳිති කාවෝ
ඇවිදින්න වත් යමු ද
හන්තාන අතවනයි
කෙසේ එන්නද තනිව
වාරුවට නැත කෙනෙක්
කියමුද සින්දුවක්
කුරුල්ලෙක් අඬගසයි
තාල තනු රිද්ම
සියල්ලම මැකීගොස් මා හදේ
කෙසේ ගයමුද දැන් ?
භාවනාවක් කළොත් ?
කුඩා කාලෙ කට පාඩම්
ධමම්පදේ සතිපට්ඨානේ
මිතුරන් මෙන් මා හැර ගොස්
බලමින් ම දෙසම මතුරමි
අනිච්චං දුක්ඛං