ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මහතුන්ට පමණයි …..

මහතුන්ට පමණයි …..

චමරි වික්‍රමසිංහ - පිලියන්දල
2023-May

ගුනසිංහ පුරේ හන්දියේ
මහතුන්ට පමනයි නංගියේ
දහවලේ දුහුවිලි පංතියේ
රෑට වෙනසක් නෑ මේ හංදියේ

අල ලූනු ලෑල්ලේ අයියත්
ෂූ කඩේ මල්ලී ගුනයත්
මැටිල්ඩා ලෙඩ උනදාටත්
උන් ඔක්කොම එනව දවල්ටත් රෑටත්

පුයර,තට්ටු පිටින් ඉලුවත්
අපුල වහගන්න බෑ මොනව ගෑවත්
සැන්ට් සුවඳේ ඉදන් විට ගඳටත්
නැහැය හුරුයි හුස්ම ගත්තත් නොගත්තත්

ඇවි ඇවිත් යන උන්ටත්
කවදාවත් නේන උන්ටත්
කාසි නැති උන්ටත්
හිනා දෙනවා අවේලාවෙත්

වදෙන් පොරෙන් දවස වින්දත්
දවසේම තැන තැන ලැග්ගත්
ගෙදර කරදර ගොන්නත්
මතක් වෙනවා මොන ඇදට නැග්ගත්.