ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මව්වරුන්ගේ ආදරය

මව්වරුන්ගේ ආදරය

සාරංග දේව ද අල්විස් - කොළඹ
2021-March

ආර්ථික න්‍යායන් පරදවන,
ඉල්ලුම වැඩිවෙත්ම සැපයුමත් වැඩිකරන
ප්‍රමිතිය පහල නොදමන
කිසිදා මිලක් නියම නොකරන
“මව්වරුන්ගේ ආදරය”

(මින්නේරිය නිවුන් අලි පැටව් – චයාරූපය ද කවියාගේ මය )