ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මවක සෙනෙහස…..

මවක සෙනෙහස…..

වෛද්‍ය පද්මලාල් පතිරගේ - නුගේගොඩ
2023-October

මවා සෙනෙහස් දරා දස මස් නිමා නැති දරු පෙම්මා
ගෙවා නෙක දුක් දරා සම සිත්
ලොවක් එළි කර දුන්නා
පවා දුක් හා සැපතෙදී අප
සෙනෙහෙ මල් දම් රන්දා
නසා බව දුක් ලබා සැනසුම්
නිවන් පුර යයි අම්මා.

පොවා ලේ කිරි වඩා දරුවන්
සැනසුමයි ඈ ලබන්නේ
දුකේදි දරු කැළගෙ හැම කල්
ඇගේ නෙත් දිය පිරෙන්නේ
දුක දිනා ජය ගන්න ලෝකය
ඇගේ දිරියයි ලබන්නේ
මවක වී අප සැමගෙ ලෝකයෙ
පාරමී දම් පුරන්නේ.

වසන්තය ගිම්හානයක් වී
ඇගේ සවිබල බිඳේ නම්
අනන්තයෙ රැඳි ඇගේ සෙනෙහස
නිමක් වීලා මැකේ නම්
ගතින් ගිලිහෙන මවක මහිමය
ලොවින් ඈතට දිවේ නම්
රුසිරු මල් වල සුවඳ සේ ඔබෙ
මතකෙ සැමදා දකින්නම්.