ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මවකගේ පැතුමක්

මවකගේ පැතුමක්

චන්ද්‍රා සේනාධීර - නවසිලන්තය
2024-April

දෙපා වාරු නැහැ…….
හිතද නැවතුනා……
දැවැන්ත යකඩ ගේට්ටුව ඉදිරියේ,…..
ඇතුළට යම්දෝ නොයම්දෝ,……..
එළියට ඇද දැමු ගේට්ටුවෙන්,… …
කිරි කැටි බිළිඳා තුරුල්ලේ ඉකිබිඳිමින්
තාප්පයට පිටදී එතැනම,…..
කළ යුතු කිසිවක් නැත
වාඩි ගතිමි
වියලි තන පුඩු,….
පුතුට අමා සුවයක්,……
විදුලි වේගයෙන් ගේට්ටුව ඇරී
කලු පැහැති රථය සීරුවෙන්…….
පුතුනේ බලන් ඇර දෑස්,……..
නුඹගේ තාත්තාව
ලොකු වුනාම නුඹත් ලැම්බෝගිනියක
ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක්වත් වෙයන්

25/3/2024