ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මල් සුවඳ…….

මල් සුවඳ…….

වෛද්‍ය පද්මලාල් පතිරගේ - නුගේගොඩ
2024-July

සුපිපුණ මල් වල පවතියි සුවඳක්
එනමුදු එහි නැත හැමදා මිහිරක්
නොලදත් මල් මෙන් සැනෙකින් සුවඳක්
සුවඳ ලබා ගත හැක හෙට අපටත් .

දිරියෙන් විරියෙන් දැනගෙන සිප්සත
අනාගතය දෙස හරවමු නෙත් යුග
ලස්සන මල් වල සුවඳත් පරයන
සුමිහිරි සුවඳක් එවිට හමනු ඇත.

අත්වැල් බැඳගෙන මිතුරන් විලසට
දැය ගෙන යමු අපි දියුණුවෙ දොර වෙත
විරුවන් විලෙසට එසඳ අපේ නම
සැමදා ලක්බිම සුවඳ කරනු ඇත.