ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මල් වත්තක නිදමි……..

මල් වත්තක නිදමි……..

asiri wijesekara
කලාපති ජනාර්ද ආසිරි විජේසේකර - කේම්බ්‍රිජ්
2022-January

.මල් වත්තක නිදමි……..

සිල් බිදලන්න බැරි හින්දා දැහැනින් නොම මිදි
විල් තෙර සිටි මනස් සළෙලු වත මඩලෙහි වැදි
පිල් විදහා සෙබඩ රැලක් නටන නැටුම් විදි
නිල් කටරොළු මල් වත්තක හැගුම් දරා නිදි

මලින් මලට පියඹනු බෑ සුවද මලක් හිමි හින්දා
රහසින්වත් හිත් නොම වෙයි එතකොට සෙනෙහස බින්දා
ප්‍රේමය රාගය සෙනෙහස උතුරා යන තැන කැන්දා
පිවිතුරු ආදරයෙ සුවඳ හැම මොහොතේම මම වින්දා