ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මල් කතා

මල් කතා

මාලිනී හෑගොඩ - USA
2023-May

මල් ඇහැරිලා රොන් ඉතිරිලා
එක එක මලින් ඇහෙනව
එක එක කතා
කන් යොමු කළා
රස බස් ගුලා
දෙසවන් පිරී ඉතිරී
සුන්දර කතා

ඒ අතර කෙඳිරිලී
මේ ඇහෙන මැසිවිලී
සමනල් රෑන් ඉගිලී
මල් හැර ගියා
බිඟු කැළ ඇවිත් පොරකා
රොන් ගෙන ගියා

මල් මිලින වීලා
පෙති සළු ඉරීලා
ඇතිරිලි එලාලා
බිම වැතිරිලා

තව කල් ගිහිල්ලා
ඵල හට ගනීවී
සියොතුන් ඇවිල්ලා
ගී රස බෙදාවී

මේ තාල හැමදා
මේ ලොව තියේවී
මල් මල් වසන්තේ
ආයෙත් එබේවී!

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ
කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්තයේ
ෆොල්සම් නුවර දී
2023 අප්‍රේල් 7 දා