ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මලක් නැති බිමේ ……

මලක් නැති බිමේ ……

ලාල් හෑගොඩ  
2023-October

පාලු දෙණිවල
උස් කඳු බිමේ
එකලාව සැරිසරන කවියා
හිඳ ගත්තේය
කඳු කැටියක
වඩන්නට ආනාපානා සති

මල් සුවඳක් එනවා
ඊ සර සේ
විසුනු කරමින් සති

මලක් නැති බිමේ
කොහිද විලවුන් මංජුසාවක්

හරිත පොරෝනයකින් වසාගත්
ඈත කන්දේ සිට මිස
දුනු දිය අදින්නට
කොහිද බිමක් මෙහි

ආශ්වාසය දිවෙනවා
නාස් පුඩු අතරේ
අතුරුදහන්වෙයි මඟදී
මල් සුවඳයි ගලන්නේ
ඉන්පසු

22.09.2023