ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මම දස්කොන්

මම දස්කොන්

නයෝමි අමරසිංහ
2024-July

ආලය කියන්නෙම නුඹ සිහවෙන එක නම්
කාලය ඉතිං කවියකි නුඹ ළඟ මනරම්
ප්‍රේමය තමා මරණෙට වැඩියෙන් ඉක්මන්
ප්‍රේමිය මං පුරාවෘතයක නැති දස්කොන්