ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මනෝරම්‍ය සිහල දීපේ

මනෝරම්‍ය සිහල දීපේ

විමල් ඇම්. ගමගේ
2023-February

නොඉල්ලාම ඇය දුන්
හාදුවේ සුවඳ
තවමත් තියෙනවා
සේදී නොයාම

ඇය බෝඩිං කර හදවතේ සිදුරක
කීකරුව අම්මාගේ බසට
තවමත් සොයනවා නොනැවතීම
පිරිසිඳු සිහල බොදු
කුල කුමරියක් සරණෙට

දුටොත් ඇය දිනයක
දකින්න ආසයි
නළලෙ ඇඳි කළු පාට තිලකය
රතු පාටින් දිස්නෙ දෙන එක

දසක තුනකටත් ආසන්නයි
තවමත් තියෙනවා නළල් තලයේ
සියුම් හිරියත් සමඟ
ඇය දුන් ඒ
එකම හාදුවේ සුවඳ