ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මනුස්සකම කොහේදෝ ?

මනුස්සකම කොහේදෝ ?

මහාචාර්ය ආරියරත්න ඇතුගල
2021-July

සිහිනෙකි සොයන ජීවිතේ
රහසකි විඳින ජීවිතේ විතේ
මළ මිනිස්සු අතරේ සැඟවුන
මනුස්සකම කොහේදෝ

පුරවර උමතු මාළිගා
ලිඟු පෙළ බලන් යාලුවේ
අමු සොහොන් බිමෙන් මෝදුව
අහස උසට නැගෙනා