ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මනාපය

මනාපය

මන්දාර ලියනගේ - පර්ත් , ඔස්ට්‍රේලියාව
2023-February

කාලය වෙනස් වී මල් පලබර වී
අපි හොඳටම හෙම්බත්වී
උන්ගේ බඩ කට හොඳටම පිරවී
ලේ වරුසා ඇද හැලේවී
ලෙයටම කට අයා පිට පොත්ත බඩ පොත්තටම ඇලවී
උන්ගේ ම නුවර මතින් උඹලා හරි උජාරුවෙන් වඩීවී
වඩින ගමන් උන්ගේම මනාපය අයදීවී
තරහව පිරි දෑසින් දෙවරක් නොසිතාම උන්ගේ මනාපය උඹලාටම පුදාවී
එය ඇබ්බැහියක් බව උන්ට නොතේරේවී
ඒ තරමටම උන්ගේම ජීවිත මනාප මතම යැපේවී