ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මන්නාරම තම්බපවනී

මන්නාරම තම්බපවනී

ඩබ්ලිව් .කේ .සරත් විමලසිරි
2021-January

සුවිසල් විදුලි බල මහිමය පිවිතුරු ය
සිත්මල් “තම්බපවනී” පිපි විසිතුරු ය
මුතුවැල් සදිසි එළි විහිදෙන අමයුරු ය
නිවහල් කිරණ මැද හැමු සුමිතුරුය

සුළං විදුලි ජල හා සූරිය බලය
නිරන් තරව එක්නැන්කොට ගත් ඵලය
ගෙනෙන් නට රටට හෙට දින කල එළිය
ඉදින් ඇරඹු නව මාවත සුබ පලය

පළමු රටේ සුළං විදුලි බල උද් යානේ
නවමු සොදුරු දසුනෙකි මන්නාරම් මානේ
දනිමු වෙරළ තීරයේ ඒ හෙළ අබි මානේ
දකිමු දැයේ සව්-භාගය සුබ සීනේ

දූපත මන්නාරම් සිදු දකුණු තීරයේ
දෑහිත කාමී උයනෙකි ඉදිවු මානයේ
නෑහිත වත් කමෙන් බැදී සැම දන ජාතියේ
මාවත එළි කරගනු! ඇස් අරවා ලෝකයේ

රක්ෂිත කර පරිසරයද සතර දිශාවේ
විස්මිත වැඩකිය ඇරඹුවෙ විදුලි කලාවේ
රන්ජිත කර හැම හදවත් දෙරණ තලාවේ
ජනහිත කාමී රජයක අරුණ උදාවේ

හමන සුළං හමා යන්න නොදී දස අතේ
ගිමන නිවන්නට ඉඩදී බලය පා සිතේ
නුවණ යොමා විදු නැණ පැන නැගුණු හදවතේ
මවන බලය හෙට මහ සම්පතක් වනු ඇතේ

එක බල පන්තියක් තුළම සිටියොත් කොටුවී
ලක දන හෙට අසරණ වේ මැයි බල ක්ෂයවී
නෙක නෙක දෑ සොයා ගියොත් හෙට ගැ න යොමුවී
කික ලෙක වත් නොවැටේ, මිස හෙළ ජන රජවී

ආ සියානූ සංවර්ධන බැංකුව සහයෙන්
වා සනාව පෑදුණි ජාතියටම රජයෙන්
ළා දළු බෝ පත් සැලෙනා බෝහිමි සුවයෙන්
මේ රන් දිව හෙට එළිවේවා! වා තලයෙන්