ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මධු සමයට යලිත් යන……

මධු සමයට යලිත් යන……

රංජිත් ද සිල්වා - නවසීලන්තය
2024-July

මධු සමයට යලිත් යන……
වසර හතලිස් පහක් -ආදරය ගලා ගිය
සුන්දරම කාලයක් -කියලා අපට සිතේ
පිරුනාද මතක නැහැ -පැතුමන් සිහිනවැල්
බාධක දී කැරලි – ජිවිතේ ගඟ මතින්
ජය ගතිමු අපේ ලොව
දියණියන් පැමිණි දා – මැණික් කැට ලෙසින්
සුරැකුවෙමු දිවිපුරා
තවත් ආදර ලොවක – ඔවුන් පිවිසුන විටදී
ඉගිලුනා නව කැදිලි – සදා ගෙන සුව ඉමේ
තනි උනත් අප දෙදෙන – ආදර ලොවේ ඉම
සතුටින් ගයමු අපි – සිතේ රැඳි පෙම් ගීත
මතුවටත් එලෙසම
වසර හතලිස් පහක් ගෙවුන – යුගදිවියේ රස දනවන
මධු සමයට යලිත් යන – නව යුවලක් අපි දෙදෙන

රන්ජිත් සහ ලතා ද සිල්වා
නවසීලන්තය
29ජුනි 2024