ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මතක අමතක කරනු කෙසේ

මතක අමතක කරනු කෙසේ

මොනිකා නානායක්කාර - බණ්ඩාරගම  
2022-February

රන්දා සිනා නිති මුව අග සොඳුරු බර
බන්දා ගෙනා සැම සිත් නුඹ නොයෙක් වර
වින්දා එදා ජීවිතයම දුකින් බර
කැන්දා ගියා මරු දොළොස් වසකට පෙර

මතකය එදා වගෙමයි මගෙ හිත පතුලේ
සිහිවෙයි නිතර සිටි හැටි එකතුව පවුලේ
අදටත් හිතා ගනු බැහැ හිත ඇත අවුලේ
කෙලෙසද ගියේ හැරදා සැම සෝ තැවුලේ

ඉපදෙන හැම භවෙම සොයුරිය වන්න ඔයා
මිතුරිය විටෙක මවමයි පෑ අපට දයා
නොරටෙදි නොසිතූ විට මරු වසඟයටගියා
මතුදා උතුම් නිවනින් සැනසෙන්න ඔයා

2010 .02 .23 දින ඉතාලියේදී හදිසියේ මියගිය
මගේ ආදරණීය එකම සොයුරිය නමින්
හද පතුලෙන් නැගෙන සෝකය ..