ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මග නොමග .

මග නොමග .

තුෂාරි ජයසිංහ - මහනුවර
2023-December

අනවතප් විල් පතුලෙ
පංකජය දෙදරා
දියවරට ඉහලින්ම
සුදු නෙලුම පිපුණා
හොඬින් ගෙන ඒ නෙළුම
පැමිණි ඇත් පැටවා
නෙලුම් පෙති විසුරුවා
හද මඩල බින්දා

ගජ මුතුත් දළින් ගෙන
කිංකිණිය දෙවනා
ඇත් පැටැව් විසල් වී
දියත පය තබනා
මංමුලා වැල් මතින්
පය තියන හන්දා
මග වැරදි දුර ගිහින්
ඉකිගසා හැඬුවා

කැණිමඩල යට දියව
හිරුගෙ රැස් හන්දා
කඳුළු පිණිදියෙ තෙමෙන
සඳක් දුක් වින්දා
මදපවන නිසා තරුමල්
කඩා වැටුණා
තුහින තුඩු ඇනී ඇනී
හිතක් පණ යැද්දා

මල් විලේ පංකජය
දෙදරවා නැගිලා
සුදුපාට නොවුණ මුත්
නෙලුම් මල් පිපුණා
සුවඳ දී සිසිළසින්
සඳ දියේ තෙමුණා
විසිරි සුදු නෙලුම් පෙති
විල්දියේ ගිළුණා.

2020.11.19