ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මගේ සවියත් දෙන්න

මගේ සවියත් දෙන්න

සුසන්ත දන්දෙණිය
2022-September

පිරිවරක් දුක් වෙද්දි බැහැනෙ මට වාවන්න
තනි අලියා මම කැලේ හැක රිදුම් ඉවසන්න
තව බොහෝ දේ තියේ ලෝකයට කර යන්න
සිංහයට නැගිටින්න මගේ සවියත් දෙන්න

ඝණ අඳුර වෙලාගත් රැයේ පය ඔස වන්න
පමාවක් වුණේ ඇයි මේ විපත් සිදුවෙන්න
මට වාරු නැති නිසා කෙලින් හිටගෙන ඉන්න
සිංහයත් යට කරන් මට වුණා ඇලවෙන්න

බිදක්වත් පෙනුණිනම් මාව බේරන් යන්න
සිංහයා එන්නෙ නෑ මගෙ ඇඟේහැප්පෙන්න
මගෙ සවිත් අරන් හැකි ඉක්මනට නැගිටින්න
දන්නවා එන බවත් නුඹ මාව දැක ගන්න

2022/08/01