ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මගේ අනුබුදු සමිඳුණේ

මගේ අනුබුදු සමිඳුණේ

අමර ගුණසේකර - ප්‍රංශය
2021-April

නොවැඩියා නම් තම්බපණ්ණිය
වණ සතුන්ටම වෙන්ව යාවී
හුදෙකලා වූ දේශයක් වී
සිතියමෙන් ඉවතටම යාවී
රජුගේ පසුපස හඹා ගෙන ගිය
රැළක් සේ විදිණට සතුන්

නොවැඩියා නම් තම්බපණ්ණිය
වණ සතුන්ටම වෙන්ව යාවී
මගේ අනුබුදු සමිඳුණේ

ඉහළ අහසට නැඟුණු ගල්කුළු
මුදු මොලොක් වී ලොවට දුන්නේ
සතර බඹ විහරණ ගුණෙන් පිරි
පෙති පිළිම සඳකඩ පහන්
සමිඳු දෙසු දම් පද අසා
මැවූ අසිරිය ලොවට පැතිරූ
වැවයි දාගැබ ලඟම සිටියා
අපේ කම හදවත දරා
මගේ අනුබුදු සමිඳුණේ

ගමයි පන්සල එක ලෙසේ
දේශයම පිබිදූ කසාවත
ජාතියට දිරි දුන් කසාවත
මිහින්තලයෙන් තම්බපණ්ණිය
මගේ අනුබුදු සමිඳුණේ