ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මගේ අක්කා

මගේ අක්කා

රේණුකා බණ්ඩාරනායක - පර්ත් බටහිර ඔස්ට්‍රේලියාවේ දී
2021-February

මග තොටදී හමුවෙනා
මිතුරෝ විමසති
කොහොමද අක්කට දැන්
කොළඹම ද ඉන්නේ තව

හොදින් ඉන්නවා
විශ්‍රාමිකනේ දැන්
කොළඹමයි ඉන්නේ තව
ගියේ නෑ එතරකට

එදා වාගේ තමයි
ආදරෙයි මව්රටට
සිනා මුහුණින් යුතුව
පිළිතුරට කියමි මම

සිහසුනේ අණ පනත්
නොගෙන තම දෙසවනට
නිවැරදියි කියා සිතු
මගක පිය මැන්නාට

ලක්වෙලා උදහසට
ගොනු වෙලා නෙක වැරදි
ඔවුන්ම ම නඩු අසා
නොමැරුවත් ගල් ගසා

ටිකෙන් ටික හම ගැසූ
රජ මිතුරු සැමගේ
අවමන් නින්දා අනේක විඳි
මගේ අක්කා

හොදින් ඉන්නවා නොකියා
කුමක් කියන්නද මම?