ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මගෙ ආලෝකෙ

මගෙ ආලෝකෙ

ප්‍රීති පෙරේරා - තලවතුගොඩ
2021-September

සුහද පැතුමන්
විරහ සුසුමන්
නෙක පදවැල් කිමිද
සවන් පිනවමින්
සැනසුනෙද මා..

සිත විඩා දෙන
නිසල යාමයේ
තත්සර හඬවමින්
ස්වර හරඹ පාමින්
සැනසුනෙද මා..

සැඟව ආ ගිනි පුළිඟු
පාරවයි සිත්සතන්
වරින්වර දිනෙන් දින …
මගෙ ආලෝකෙ නිම වේද
සැනසෙම් කෙසේ

2021 අගෝස්තු