ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

බෝ සමිඳුනි

බෝ සමිඳුනි

සුනිල් පෙරේරා ලන්ඩනය
2021-December

ගෙන රැක වරණ මැද දාගැබ් සතර දෙසේ
සැනසුම සිතට දී බෝපත් සැලෙන ලෙසේ
වෙන කොතැනක වුවද නොදැනෙන සුව මනසේ
පින කොතරම්ද නොදනිමි ඔබ දකින ඇ සේ

වැව් පොකුණු වල දණතෙක් මඩෙහි එරී
මල් පිදුමට එන දනගේ පින සපිරී
සියපත් හා නෙක කුසුමින් දෑත පි රී
ඔබ පිහිටෙන් දිළිඳුන්ගේ දවස සරී

පිස එන මහා වැව් සිසිලස ඇති පව නේ
නිසලව වැඩ සිටින මහ මෙව්නා උය නේ
සසලවු මසිත එක්තැන් කෙරෙනා දැහැ නේ
අසලම බෝ සමිඳු හැර කොහි වෙද දෙර ණේ

20/11/2021