ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

බෝඩිමේ කවිය

බෝඩිමේ කවිය

කුලරත්න ආරියවංශ
2021-January

නීරස බොජුන් ලද මුව කුස නොපුරා ය
සීතල යහන් ගැබ නිදි සුව අවුරා ය
පාළුව මැදින් යන කාලය නොගෙවේ ය
ජීවන ගමන් මග මෙහෙමට ගත වේය

එක නිවහනක එක බත්පත රස බලනා
දවසක දෙකක අඹුදරු සෙනෙහස ලබනා
දින සති මාස හිරවී බෝඩිම් සෙවනා
බඩ වියතටයි මේ සැම දුක් අප විඳිනා

දෙපලක තනිව දෙසිතක හොඳ කල ගෙවිලා
දරු සුරතල් නොදැක උන් වැඩිවිය ලබලා
ගත සවි බිඳෙන විට හිස නර කෙස බබාලා
යුගදිවි වරම හිමිවෙයි සැටවිය පිරිලා !