ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

බොහෝ ඇත නොලී කවි

බොහෝ ඇත නොලී කවි

ආචාර්ය රත්න ශ්‍රී විජේසිංහ
2023-July

කලා වැව් දියදෝත තෙමූ ගලමින් දසත
පෙනී බුදුරැස් කළඹ උදුල සමනොළ ගිරග
හයාගත් මුවින් ඔබ ලියූ ගී සිය දහස
කියා ගත නුහුනු තව බොහෝ කවි ඇත එතැන

ගොවිඳු ගීයෙන් සොයා හඬන නූපුර – සළඹ
කළිඳු ගංගා දෙණිය පුරා පියවර තිබිණ
නෙළා දැමු මල ඊට අකමැතිව සිඳ නටුව
බොහෝ ඇත නොලී කවි ඔබේ දෑසින් දුටුව

2023.06.17