ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

බීර වීදුරුව

බීර වීදුරුව

ආචාර්ය පාලිත ගනේවත්ත - ඔස්ට්‍රේලියාව
2024-July

සොඳුර ඔබ
බීර වීදුරුවකි විටක

විගසින්ම නෙත ගැටුන
කිරි සිනා උතුරවන
පිය තෙපුළ නොනවතින
නැගෙන පෙණ බුබුළු මෙන
අනතුරුව යුග නයන
මවෙත පාමින් පෙමින
බලා ඔබ හිඳින
මුව පිරුණු මඳහසින
පාමින සිරුර රන්වන

‘ඇසි පිය’ කාව්‍ය සංග්‍රහයෙනි (2005 ගොඩගේ ප්‍රකාශනයකි)