ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

බිරිඳ

බිරිඳ

සංගීතඥ නවරත්න ගමගේ
2021-April

සංසාර ගමනේ ආත්ම ගණනාවක් වගේ
හැම තැනම මහා කඳුවැටි
එකට එක්ව බැඳී පවතින මහා කඳුවැටි
මේ මිටියාවත් වලින් ගලා බසිනා
මහා ජාල ධාරාව ඇයමයි
වෙනස් නොවී එක ලෙස
මේ එකම මගක බදාගෙන ගලා බසිනා
තුරුළු කරගෙන ගලා බසිනා
සංසාර ජාල ධාරාව ඇයමයි.
සෝ සුසුම් දැනෙන තරමට ඇය මට ලංවී ඇත

සෙනෙහසේ නවාතැන් පොළවල් නැත
එකම නවාතැන් පොළ ඇයමයි
සැමදා ඉර පායනු ඇත
ඒ බව ඇය පවසයි

සෙනෙහසේ වර්ණ ඔබ දුටුවා ද?
ඔබ එය අසා තිබේ ද ?
ඇයට ලියැවෙන කවි කල්පනා නැත
සෙනෙහස ඇති තැන කවිය ද නැත
කවි සිත කියන්නේ දෙබිඩි සිත ද
නැතහොත්
ඇය ද?