ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

බිඟු ගේ විරහ ගිනි

බිඟු ගේ විරහ ගිනි

රත්නපාල ගමගේ - ස්විස්ටර්ලන්තය
2023-November

තඹර විල පිපි නෙළුම

වැළඳ සිප සෙනෙහසින්

රොන් උරයි දැවටෙමින්

බිඟු තෙමේ සතුටින්

හඬ දෙමින් මියැසි නාදය

මවයි පෙම් හැඟුම් විල මැද

කාත් කවුරුවත් නැති ලොවක

තනිවූ පෙම්වතෙකු සේ

සිටු මැදුරේ අබලි ද

පොදි බැදන් ගෙහිමි රවටා

යන ගමන් එගොඩහේ

නෙත ගැටුනි විල මැද රතුනෙළුම

දිගු කරන් තම හස්තය

පැද යමින් පාරුව එදෙසට

නෙලාගෙන රන් නෙළුම

ලොව දිනු සේ එගොඩට

අහිමි වී ගිය රන් නෙළුම

ඇති කලා හදේ විරහ ගින්දර

නිවාලන්නට නොහැකි වූ තැන

වැළපුනිය මහවිල මැද

රත්නපාල ගමගේ ස්විස්ටර්ලන්තයේ සිට