ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

බැල්ම

බැල්ම

වෛද්‍ය ශ්‍යාම කුමාර මුණසිංහ - කොල්චෙස්ටර් - එංගලන්තය
2023-June

ආ මග අහම්බෙන් ඇස් පැටලුණා දැනී
ආපසු හැරී බැලුවේ ඇයි දෙයියො දනී
ඒ නෙත් දෙකත් හැරිලා බලනවා පෙනී
දෑසට දෑස නොව ලෝකෙම අයිති වුණී