ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

බැදුම් නැති තැන රිදුම් කිසි නෑ

බැදුම් නැති තැන රිදුම් කිසි නෑ

අරුණ ශ්‍රී එදිරිසිංහ - පන්නිපිටිය
2022-March

කුරුලු පැටියට කිසිම දිනකදි
නැතිය මහගෙදරක්
කුරුලු යුවලක් හදාගන්නව
තමන්ටම ගෙදරක්
සින්දු කියනව නැටුම් නටනව
එතන හරි මිහිරක්
සොබා දහමට වෙන්න අවනත
නැතිය කිසි වරදක්
බැදුම් නැති තැන රිදුම් කිසි නෑ
ඒ අමා නිවනක්

දියුණු මනසක් දියුණු දහමක්
ඔටුණු පැළදූවත්
කුරුලු ලෝකය හිතා බැලුවම
අපට වැඩි පොහොසත්
පොදි බැදුම් නැහැ පොර බැදුම්
නැහැ නැතිය තණ්හාවක්
මිනිසුනේ මේ හිතා බලනට
හොද ම පණිවුඩයක්

අහස් මාලිග නොම තනාලා
පොළොවෙ පා තබලා
මිනිස් දහමේ සුවද බඹ
විහරණෙන් තෙත් කරලා
සරුන්ගලයක් නොවී පාවෙන
නූල අතහැරිලා
ගහක් වාගේ ඉදිමු සුළගට
නැවෙන්නට හැරලා