ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

බක්මහ අසිරිය

බක්මහ අසිරිය

ලුෂානි දමයන්ති - කැකිරාව
2024-April

තුරුලිය ගොමුව සෙලවෙයි සිලි සිලියෙ දලූ
අතුමත බරව නැමිලයි පලතුරුද වලූ
දුරුවිය රටට තිබුණත් පෙර යුගය කලූ
අවුරුදු කුමරි ඇවිඳින් හැද පැළඳ සලූ

එරබඳු ගසුත් රතු පාටට හැඳන් රෙදී
පෙරමග තුටින් හිනහීගෙන බලන් හිදී
දෙවැටෙහි නිදන් සිටි වැටකේ මලුත් සැදී
සුවදට බිඟුන් සහ බඹරුන් ඇවිත් ඇදී

පුහුලම් බරින් කජු ගස් රන් තොරණ වගේ
වවුලන් ඇවිත් රැය තිස්සේ කරන දඟේ
උදයෙන් ගිරව් අතු මත්තේ රඟන රඟේ
සවනන් පිනයි ගයනා ගී මිහිර අගේ

බක්මහ සමයෙ අහසත් දිය බිමට හලා
රත් වුණු දෙරණෙ උණුසුම් බව දුරට කළා
ඔන්චිලි බදින යුගයත් යළි පැමිණ බලා
ගම්බද දරුවො සතුටින් ඇත සිනහ සලා

කොවුලගෙ නදින් තුරුළිය ගොමු නැළවෙද්දී
දැනුණයි කැවුම් කිරිබත් වල රස කද්දී
නැකතට පත්තු කල වෙඩි හඬ රැව් දෙද්දී
සැණෙකිළි බවින් මුළු ගම යනවයි පැද්දී

කැකිරාව