ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පොසොන් සිතුවිලි

පොසොන් සිතුවිලි

ගත් කතු, සංගීතඥ මාලපල්ලේ කුමුදු අමරසිංහ - ලන්ඩනය
2023-June

මිහින්තලා ගිරි ශිඛරය
කසාවතින් දිලෙන වරුණ
සරා හිඳින බුදුවරු පෙළ
අමුණන මුතු බුදු පදවැල
සහන් එළිය පැතිර ගලයි
පොසොන් මිහිර දඹුලුගලයි…

උතුම් රුවන් පතල පුරේ
මිහින්තලා පඩි නැගුණේ
ඒ නැග යන මිහින්තලේ
නිවන්පුරය ළං ළං වේ
එදා මිහිදු හිමි වැඩියේ
සුදු බුදු රැස් සඳ නැගුණේ
දෙසූ දහම් පතළ වුණේ
ඒ සුදු බුදු රැස් මහිමේ…

සඟ පරපුර දහම් සිසිල
කෙත-වැව-දා ගබ-පන්සල
ගම ම දහම් සුවඳ කරන
දන මන ගුණපස වඩවන
අරුමැසි පෙම්රස මතුවෙයි
ඉසුරුමුණියෙ පැතැලි ගලක
දෑ හැගුමන් පියුම් පිපෙයි
පැරකුම් පිළිරුව අබියස…

අඩසඳ සඳකඩ පහණයි
තුරුලිය ලියවැල් ගානයි
දන මන-සිත-ගත සාරයි
විදුනැණ නෙත ගුණ පාරයි
මෙවන් රුවන් රැක ගතහොත්
අපේ නමත් මතු රැක දෙය
මීමුත්තන් තම පණ මෙන්
රජ දවසෙත් රැකගත් දැය!

1.06.23