ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පොසොන් සඳ

පොසොන් සඳ

වෛද්‍ය ඇනස්ටා නිරෝෂිනී විජේසිංහ- ඕමානය
2021-June

මල් මතින් හමනා සුළං රොද
සියොත් කැල හා එක්වෙලා
ගුම් නැගෙයි පවසයි බුදුන් ගුණ
ලක්‌ පොලෝ තල පිබිදිලා
සිල් සුවඳ නලවයි පහන් තිර
සුසුම් ලන හද සනසලා
රන් සඳක් ලෙස නැවුම් පිළියෙන්
පොසොන් සඳ අද සැරසිලා

තරු පුරා නටමින් එහේ මෙහෙ
නෙත් අගින් ඉඟි මර මරා
වරු තුනක් උව පහන් කල හැක
මේ සොබා සිරි බල බලා
සරු කෙතින් නික්මෙන සිනාවට
කුසේ ගිනි නිති නිව නිවා
දරු පුරන් එක්වී පොසොන් සඳ
හිඳී රූ සිරි වන වනා

සඳ රටා මවමින් කුසේ හිඳ
දිදුලනා ලෙස බල බලා
විඳ රසේ මවමින් පොසොන් ගී
විසිරිලා කන් පිනවලා
සොඳ සිනා යායට පිපී ඇත
එකා මෙන් සැම එක් වෙලා
පද රටා ගෙතු කවක් ලියවිය
සිතේ සතුටින් මත් වෙලා