ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පොසොන් දා

පොසොන් දා

ආර්. පාලිත හෑගොඩ - රාජගිරිය
2021-June

බුදු පුද පිණිස දැල්වූ දුම් කපුරු හඳුන්
පැතිරෙන සුවඳ විහිදේ ගව ගණන යොදුන්
නිලඹර පොසොන් සඳ වී එන විටදී මුදුන්
සිහිපත් කරමු අනියත දම දෙසූ බුදුන්

හමුවන සඳෙහි දෙව්පෑතිස් නිරිඳු සඳ
කළ ඇරයුමෙන් දෙව්, බඹ, නර පිරිස මැද සුළු
සුළු ඇත් අඩිය උපමා කොට දෙසන ලද
සම්බුදු දහම අද සිරිලක තිබෙන වද ?

හිමිහිට නඟින විට පඩිපෙළ මිහින් තලේ
දෙසු දම් මිහිඳු හිමි රැව්දෙයි සවන් දැලේ
දැල්වෙන දොළොස් මහ නොනිමෙන පහන් සිලේ
එළියෙන් ගිලී කිමිදෙමි අම දහම් විලේ