ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පොරොන්දු

පොරොන්දු

වෛද්‍ය ශ්‍යාම කුමාර මුණසිංහ - කොල්චෙස්ටර් - එංගලන්තය
2023-October

අහස ඉර හඳ පවතිනා තුරු
එකට ඉන්නම් කිය කියා ඉඳ
දවස ආ දා වරම් අරගෙන
සරසවියෙ දොර යදම් බැමි බිඳ
දිවැස ඇති අයටත් හොරෙන් ගොස්
වලාකුළකට වැසුණි පුන්සඳ
දහසකුත් තාරුකා තව ඇත
ඔබ කොහේ නම් ඉන්නවද ළඳ