ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පොඩි පුතා!!!

පොඩි පුතා!!!

ලුම්බිණි විතාන - ලන්ඩනය
2022-June

අනේ මගේ රත්තරං පොඩි පුතේ…….

කප්පරක් බලාපො⁣ෙරාත්තු මල්ඵල ගන්වමින්

උබ උපන් වෙලාවේ………

අප්පච්චි හිටියේ රජ කම ලැබුනා වගේ……

කර්කශක අව්වට කෙඩැරි වුනු ඒ කය කෙලින් කරන්

එදා උන්දැ පැල පුරා ඇවිද්දේ අඩියක් දෙකක් උඩින්…

වේලපත්කඩේ බලලා ඝණ තියාලයි

එදා අප්පච්චි උබට නම තිබ්බේ….

අනේ මගේ රත්තරං පුතේ, හීනේකින්වත් හිතුවේ නැහැ එදා…..

උබේ ඒ නම මෙහෙම පවුරක මට හොයන්නට වෙයි කියා!!!!

ජුනි 2022