ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පෙරහැර ඉවරයි

පෙරහැර ඉවරයි

කෞශල්‍යා ජයලත්
2021-September

බසින් බසින් පුත ඔය බොරුවෙන්
නොකියන් තවරන් සිහිල් සඳුන්
සර්ව විෂාදිය ගුණයි කෝකටත්
මිදෙන් ගගන සිඹිනා සිහිනෙන්
ගුරුළු වෙසින් නිල් අඹර පියෑඹුම අවසන්
පුරුදු වෙයන් ගල් බොරළු පිරුණු මඟ සක්මන්

පිසින් පිසින් ආලේප වතින්
ගලවන් සුසිනිඳු සේද ඇඳුම්
සඟවා පා සලඹේ මිණි කිංකිණි
ගොළු කරලන් දූ මියුරු ගැයුම්
සිනා උවන නොහොඹී දැං දෝණී
අකැපයි වස්ත්‍රාභරණ රුවන්

මුදන් මුදන් බැමි පියාණෙනී
ගලවන් වෙස් තට්ටුව සිරසින්
පරිස්සමින් සඟවන්න කොහේ හෝ
ඇරඹිය යුතු කඳු නැඟුම හෙටින්

ලබන ඇසල මහටයි නැවතත්
මහණ වෙන්නෙ කොයි ඇහැල ගහත්
අපට උරුම පිපිරූ පතුලුත්
ගල් තැළුමුත් විතරයි කවදත්