ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පෙම්බර හිමියනේ

පෙම්බර හිමියනේ

සන්ධ්‍යා ප්‍රනාන්දු
2021-November

පෙම්බර මගේ හිමි සඳුනේ කොහියාද
සුන්කර හදේ හැම පැතුමන් සැනසේද
ලන්කර කියූපෙම් වදනන් මතකේද
මන්කර පව කිමද ඔබ මා හැරයාද

සිසිවන උවන සඳ සිසිලට බැඳුනාද
ඉසිවර හිරුට රන් රැස අමතක වීද
තරුකැට ගිලිහි මුතු කඳුලින් තෙමුනාද
හදවත රිදුනබව ඔබ හට දැනුනාද

මතක් වෙනව ඔබ සමගින්
දෑත් පටලා මැවුව සිහින…
සිතක් සොඳුරු වුන තරමට
පෑ මදහස සතුට ගලන…
ගලක් වුනත් හිත අද්දර
රෑ තුන් යම කඳුළු සලන…
මමත් සොයමි මට හිමි නැති
ආදරයක පෙලෙන කරුන..