ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පෙමකට කොයිදෝ තේමා?

පෙමකට කොයිදෝ තේමා?

රේණුකා සුදර්ශනී ඉලංගකෝන් - කිරිඳිවැල
2022-September

සිතිවිලි මාරුතය චන්ඩව හමා ගිය
අවසන ඉතිරි වන සුන් බුන් විඩාවය
අස්වැස්මක් වගේ ළංවූ සෙනේහය
රැයෙත් දිලෙයි සේ සඳමිණි ප්‍රභාතය…

ආකුල ව්‍යාකූල වු හදවත පල්ලේ
නවමු පැතුමක්ව රන් තරු කැට දිල්ලේ
මුදා හැරි බැවින් නෙත්
සර එක එල්ලේ
යා දෙක ලං නොවී මුත්
පෙම් සිත සෙල්ලේ…

පාවෙන මේකුලක් සේ කඳු මුදුනෙ ගැටී
නොපෙනී පෙනි පෙනී ඔබ සිත අසල සිටී
සුහුඹුල් පෙමක් විය ඉපදුණු වියෙහි පැටී
විඳගනු නොහැකි තැන ගිලිහෙයි කඳුලු කැටී…

ආදරයකට නැති මුත් වැට කොටු සීමා
හිමිවී අහිමි පෙම විඳගන්නේ කෝමා
ජීවිත හිස්මාව පුරවනු හැක බෝමා
පෙමට පෙම මිසක වෙන ඇවැසි ද තේමා???