ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පුටුව පැනයක් අහනවා

පුටුව පැනයක් අහනවා

විශේෂඥ වෛද්‍ය උදාර කුලරත්න - එක්සත් රාජධානිය
2024-April

බදා ගෙන පොත අකුරු කල තැන පුටුව තාමත් තියෙනවා
සිදාදිය හැර කලාතුරකින් පැමිනියත් බර දරනවා
එදා උත්තර ලියපු මං දැං ප්‍රශ්න පත්තර හදනවා
සදා නිහඩව පුටුව උත්තර නොමැති පැනයක් අහනවා