ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පියාණෙනි

පියාණෙනි

මල්ලිකා රත්නායක - මහනුවර  
2021-May

මේ කඳු මුදුන් මේ ගහ කොල              පරිසරය
ඔබ නැති සොවින් මද සුලඟද           නිසසලය
අවිහින්සකයි ඔබ සැම විට                  නිවැරදිය
මතු බවයදිත් අප්පච්චිම    විය                 යුතුය

වරකදි සිනාසෙයි වරකදි  තරහ                      ගනියි
දුක්කම්කටොලු සැමවිට  සිත දරා                   ගනියි
සුන්දර මිනිස් ගතිගුන සිත වෙලා               ගනියි
ඔබ හිනැහුනේ  අප  සැම පිරිවරා          ගෙනයි

අවුරුදුවලට  අප  ගම රට                        එනදාට
ඉවසිය නොහැකි සතුටක් තිබුනා      ඔබට
අප එනතෙක් මග බල බල හිටි හැටි        සිතට
මතකෙට නැගෙන විට කදුලක්  එයි           ඇසට

සමුගෙන ගියත් මේ බවයෙදි එකට           සිට
ඒ ගුණ සුවඳ අප අතරින් නොයන                       විට
සසරින් සසර නැවතත්      හමුවෙමු                  දිගට
පතනෙමි අම නිවන ලැබ ගන්නට           ඔබට