ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පියවරු

පියවරු

දීප්ත ප්‍රනාන්දු - ඉතාලිය
2023-January

විඳගෙන නිහඬවී පැමිණෙන දුක් රුදුරු

දිරිගෙන සිතට අව් වැසි නොතකා අඳුරු

නොමගෙන වගක් දහදිය කර ගත රුහිරු

මැඩගෙන කඳුළ හිනැහෙන හදවත සොඳුරු

නොමදී දනට වෙසතුරු හැගුමින් මිදුනු

දුකදී හැරදමා නොගොසින් ළඟ රැදුනු

නැමදී නොමැති මුත් බුදු බවකින් පිදුනු

ලැබදී ලොවට මිණිසුන් යහ ගුණ පිරුණු

ගතු නොම කියා එන භවයෙදි වත් නොපැතු

මතු බුදු වන ඇයත් රැක ගැනුමෙහි නියුතු

සතු ලෙස දිවි ගෙවා නොලබා සැප අමුතු

යුතු පුද ලැබුවේද කිසි ව්ටෙකත් නොසිතු

කුසයෙන් මිදෙන බර පටවා මත දෙවුරු

ඔසවන් දස මාස නොව සිය ගණනින් සපිරු

දරුවන් හදනු වස් දිවි පුද දෙන මහරු

දෙවියන් මෙලොව පියවරු හැර වෙන කවුරු