ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පියතුමනි පන්සලේ ඇයිද මේ

පියතුමනි පන්සලේ ඇයිද මේ

දයානන්ද කන්නන්ගර - ලන්ඩනය
2022-September

පන්සලේ පියතුමා
මර්සිලින් ගුරුතුමනි
ඔබෙන් පසු
ඔබව දුටු
මහඇදුරු ඇන්තනී

රාගමෙන් පහළවී
මුලුරටක් වසඟකල
සුවහසක් දනන්ගේ
හදවත්හි කිඳාබැස
දෙසවනට දෙනුවනට
අමාරස පැන් පෙවූ
දැනුම සන්නද්ධ කල
අපේ කල වීරයා
සුවපත්ව යළි එන්න

පන්සලෙන් තිලිණවූ
නමට ඉහලින් සපිරි
ගරු නම්බු බොහෝඇති
යතිවරුන් පරදවා
දහම් දැනුමින් ඉහල
පන්සලේ පියතුමනි
සුවපත්ව යලි එන්න

සියලු විෂයන් අරා
ඉහල දැනුමක් කරා
ජීවිතය මෙහෙයවූ
විශ්ව පුත්‍රයෙක්වන්
ජැකී ඔබ එනතුරා
මුළුරටම ඇත බලා

ගඟ දිගේ සෙමින් බැස
පුංචි වී කුඹුරටම
සීරුවට ඇවිදවිත්
අප අතර සිටගන්න

මහා වෘක්‌ෂයක් වන්
අපසැමට දැනුම්දුන්
වීරයාණනි අපේ
අවදිවී ඉක්මනින්
සිටගන්න අප ලඟින්

වනයටම පෙම් බැන්ඳ
ඔබේ අත පය බින්ඳ
ගිජිඳාව පරදමින්
ජව බලය පතුරමින්
ඇත් රජුනි සද්දන්ත
නැගීසිට මහ හඩින්
පතුරුවනු කුන්චනඳ