ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පිනි බින්දුවක් ප්‍රේමයක…

පිනි බින්දුවක් ප්‍රේමයක…

ඊ.ඩබ්.හිරුණි භාග්‍යා - විශාකා විද්‍යාලය
2023-June

මැදියම් විට හෙමින් කැකුළක වැතිරගමි
හිමිදිරි කාලෙ පෙති අරිනට උදව් වෙමි
එකෙණෙහි පිටට වැටිලා රූරගෙන යමි
ඉරටත් බයේ නටුවක් යට සැඟව ඉමි

නටුවෙන් රූරගෙන විත් කොළයක හිඳිමි
මුලයෙන් එන වතුර බිඳු දැක හූල්ලමි
ඇතුළට ගන්න යැයි කොළයට බලකරමි
නොඇරෙන බැවින් දොර ආයෙත් දියව යමි

ප්‍රේමය කියන්නෙම පින්නක් වෙන එකය
අඩියෙන් අඩිය වැටි වැටි විසිවෙන එකය
ඒ අතරෙදිත් තව තව දිය වෙන හැටිය
අවසන ගන්ධබ්බ වී පාවෙනු හොඳය…